Ehrbar Saal

Boris Bloch, piano

Works by Frédéric Chopin:

Polonaise fis Moll op.44
Impromptu Ges Dur, op.51
Ballade Nr.3 As Dur op.47
Nocturne f Moll op.55
Nocturne As Dur op.32
Nocturne cis Moll op.post.
Fantasie- Impromptu cis Moll, op.66( post.)
Gran Walzer As Dur op. 42
Acht Mazurkas aus op.op.24,33,68
Scherzo Nr.3 Cis Moll, op,39
Polonaise As Dur, op.53 (Héroïque)

Current Dates

  • Thu. 04 Apr 2019, 7:30 p.m.