Musikverein, Brahms-Saal

Symphonieorchester aus Chongqing

Shiming Wang, conductor
Yi Wang
Liu Jingjing

Wu Hua
Greeting Spring Floral Latern
Chunjiang River Echo
Three Wonders of Xiajiang - Wushan Goddess
Three Wonders of Xiajiang - The brave General of Yuyang City
Red Crag Ode
Wang Xiaogang
The Suite of Deng, Qin, Zhu, Qingyun
Rosy Cluds in the Fog, The Sun comes out
Random Thoughts of Yellow River

Venue

Musikverein

Brahms-Saal
Musikvereinsplatz 1
1010 Wien

Current Dates

  • Tue. 22 Nov 2016, 7:30 p.m.