Kabarett Niedermair

Die lange Nacht des Kabaretts

Venue

Kabarett Niedermair

Lenaugasse 1a
1080 Wien

Current Dates

  • Thu. 31 Aug 2017, 8 p.m.
  • Fri. 01 Sep 2017, 7:30 p.m.
  • Sat. 02 Sep 2017, 7:30 p.m.
  • Fri. 24 Nov 2017, 7 p.m.
  • Sat. 25 Nov 2017, 7 p.m.