Kabarett Niedermair

Die lange Nacht des Kabaretts

Venue

Kabarett Niedermair

Lenaugasse 1a
1080 Wien

Current Dates

  • Thu. 04 Jan 2018, 7:30 p.m.
  • Fri. 05 Jan 2018, 7 p.m.
  • Sat. 06 Jan 2018, 7 p.m.
  • Thu. 01 Mar 2018, 7:30 p.m.
  • Fri. 02 Mar 2018, 7 p.m.