Oberes Belvedere

Mnozil Brass

(c) Wiener Konzerthaus / Lukas Beck

Mnozil Brass:
Thomas Gansch, trumpet
Robert Rother, trumpet
Roman Rindberger, trumpet
Leonhard Paul, trombone, bass trumpet
Gerhard Füßl, trombone
Zoltán Kiss, trombone
Wilfried Brandstötter, tuba

Venue

Vienna Konzerthaus

Grosser Saal
Lothringerstraße 20
1030 Wien

Current Dates

  • Sat. 09 Mar 2024, 7:30 p.m.