Kabarett Niedermair

Nadja Maleh

Venue

Kabarett Niedermair

Lenaugasse 1a
1080 Wien

Current Dates

  • Sat. 26 Aug 2017, 8 p.m.
  • Sun. 27 Aug 2017, 8 p.m.
  • Sun. 26 Nov 2017, 7:30 p.m.